Omluvenka prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek je srovnatelná s telefonickou omluvou, slouží pouze k předběžnému omluvení nepřítomného žáka ve škole. V žádném případě nenahrazuje omluvenku v žákovské knížce.


Kontaktujte nás